djecak

Muzejska kolekcija: Lični predmeti

Najvažnija zbirka Muzeja ratnog djetinjstva je zbirka ličnih predmeta. Pripremajući knjigu ‘Djetinjstvo u ratu’ tim ratnog djetinjstva naučio je koliko zanimljivih uspomena preživjeli čuvaju i 20 godina nakon rata, koliko su za njih vezani, i koliko im je stalo da ih pokažu. Ovi predmeti sami po sebi često ne govore mnogo. Njihov značaj je u značenju koje imaju za svog vlasnika ili vlasnicu. Zbog toga je svaki predmet koji će biti izložen u okviru muzejske postavke ili naših gostujućih izložbi praćen ličnom pričom njegovog vlasnika / vlasnice. Muzej ratnog djetinjstva fokusiran je na preživjele i predstavljanje njihovih priča.

Šta može biti zanimljivo za kolekciju Muzeja ratnog djetinjstva?

Sve. Apsolutno sve što čuvate iz rata. Među eksponatima koje smo do sada prikupili nalaze se prve špic-patike za balet dobijene u ratu, zapaljena knjiga spašena iz Vijećnice, konzerve ikara, drugi omoti od hrane, lutka, pećica napravljena od oluka, ljuljačka na kojoj se vlasnica kao djevojčica ljuljala u podrumu itd. Sve nabrojano nije nam važnije od kamenčića koji čuvate kao uspomenu na igralište ispred zgrade koju ste napustili. Ili od klikera koji ste ponijeli u izbjeglištvo. Ili od komadića vaše odjeće koji je negdje sačuvan. Bilo koja opipljiva uspomena koja može ilustrovati vašu priču dobro došla je u kolekciju Muzeja ratnog djetinjstva.

Pogledajte neke od dosad prikupljenih predmeta: