djecak

Muzejska kolekcija: Sveske i dokumenti

Muzej ratnog djetinjstva, osim predmeta, fotografija i pisama, prikuplja i sveske i druge dokumente relevantne za odrastanje u ratu. Kriterij je da su dokumente kreirali djeca / mladi tokom rata, ili da dokumenti prikazuju život ili uslove života djece u ratu.

Među dokumentima koje smo prikupili nalaze se lični dnevnici, sveske sa tekstovima pjesama, isječci iz novina,  školske knjižice, nalazi i drugi papiri iz bolnica, crteži, školske novine itd.

Prve galerije prikupljenih dokumenata moći ćete pregledati uskoro.