War Childhood Museum Team

Jasminko Halilović
Osnivač

Osnivač Muzeja ratnog djetinjstva. Osnivač i predsjednik Udruženja Urban. Autor ili urednik nekoliko knjiga uključujući monografiju ‘Sarajevo – moj grad, mjesto susreta’ i ‘Djetinjstvo u ratu: Sarajevo 1992–1995.’ Magistar finansijskog menadžmenta. Član Global Shapers zajednice pri Svjetskom ekonomskom forumu i WARM fondacije koja se bavi istraživanjem konflikata, te One Young World ambasador. Suosnivač ili suvlasnik nekoliko firmi, ljubitelj fudbala i putovanja.

Amina Krvavac
Izvršna direktorica

Pohađa interdisciplinarni postdiplomski studij dječijih prava na Univerzitetu u Ženevi. Diplomirala kao najbolji student u klasi na Odsjeku za međunarodne i javne odnose na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. Trenutno uspješno završava kurs “Vanjska i sigurnosna politika Evropske Unije prema zemljama zapadnog Balkana” na Univerzitetu u Prištini. Uživa u muzici, filmu, upoznavanju stranih kultura i običaja.

Selma Tanović
Voditeljica istraživanja

Nakon što je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Selma je završila napredne master studije iz Medicinske antropologije na Univerzitetu u Amsterdamu. Zatim je završila još jedan master program iz antropologije na Fakultetu za napredne studije iz socijalnih nauka (EHESS) u Parizu. Tamo je istraživala traumatična iskustva djece i adolescenata, a na istu temu radi i preddoktorsko istraživanje. Selma uživa u pletenju i često ustaje u 6 da radi jogu.

Jasenka Hoffmann
Istraživačica

Jasenka je magistrirala psihologiju na Univerzitetu u Mostaru. Tokom magistarskih studija istraživala je psihološke i emocionalne reakcije povezane sa PTSD-om. Nakon magisterija radila je dvije godine kao klinička psihologinja na Pedijatrijskoj klinici Mostar. Trenutno je fokusirana na kognitivnu psihologiju, a nedavno je završila i program edukaciju u oblasti art terapije na IGW-u u Zagrebu. Često učestvuje na izložbama i u različitim projektima u oblasti vizualne umjetnosti. Voli jaku crnu kafu i dobar humor.

Smilja Janković
Istraživačica

Smilja je studirala Političke nauke i Francuski jezik i književnost na Arizona State University. Zatim završava magistarski studij iz Politike pridruživanja EU na College of Europe, magistarski studij u oblasti slavističkih studija na University of Washington, te magistarski studij u oblasti međunarodnog prava i ljudskih prava na United Nations University for Peace. Trenutno je doktorantica pri Otago Univerzitetu, na Novom Zelandu. Živjela je i radila u USA, Južnoj Koreji, Turskoj i na Novom Zelandu, te se na kraju vratila u BiH.

Lejla Hairlahović
Istraživačica

Nakon završenog studija engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Tuzli, magistrirala je Evropske studije u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (Univerzitet u Sarajevu/Univerzitetu Bolonji). Doktorski studij etnologije i kulturne antropologije je upisala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i trenutno je u fazi izrade doktorskog rada. Bavi se izučavanjem identiteta i društvenog sjećanja. Deset godina se aktivno bavila rukometom, a nakon toga osnovala rukometnu akademiju. Članica Hrvatskog etnološkog društva. Voli rukomet, pozorište, putovanja i prirodu.

Arnela Mujkanović
Istraživačica

Arnela je završila Akademiju likovnih umjetnosti na Univerzitetu u Sarajevu. Kao dobitnica DAAD stipendije, završila je magisterij u oblasti umjetničke i kulturne medijacije na Univerzitetu u Bremenu, Njemačka, gdje je stekla i prva iskustva u muzejskoj industriji. Njeno istraživanje fokusira se na metode umjetničke i kulturne medijacije, umjetničkih politika i institucionalne kritike. Koautorica je nekoliko izložbi u BiH i inostranstvu, te se i sama bavi umjetnošću.

Leyla Omeragić
Urednica

Leyla je diplomirala na McGill univerzitetu gdje je studirala kognitivnu nauku i komunikacije. Prije odluke o povratku u Sarajevo radila je kao urednica naučnog časopisa u Bostonu (USA). Leylu interesuju kuratorske prakse i dugoročni efekti traume iz djetinjstva.

Alexandra Hartley
Koordinatorica partnerstava

Lexi je završila historiju i magistrirala edukaciju u oblasti društvenih znanosti na Univerzitetu William & Mary. Prvi put je posjetila Sarajevo u ljeto 2013. da predaje engleski na ljetnom kampu. Trenutno je Fulbrightov predavač engleskog jezika na Univerzitetu u Sarajevu, na Fakultetu islamskih nauka. Osim toga, mentorica je studentima koji apliciraju za studij u USA u uredu EducationUSA, i koordinira programe u Američkom kutku u Sarajevu. Kada ne predaje, uživa u čitanju i putovanjima.

Melisa Forić
Koordinatorica za edukativne aktivnosti

Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Zaposlena je u Centru za balkanološka ispitivanja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Generalna sekretarka Udruženja nastavnika i profesora historije/istorije/povijesti Bosne i Hercegovine – EUROCLIO HIP BIH i članica ove asocijacije od 2003. godine. Na projektu ‘Muzej ratnog djetinjstva’ angažovana kao konsultantica za historiju, kreiranje i vođenje zbirki i arhiviranje predmeta i građe.

Sandra Mehmedović
Prevoditeljica

Sandra trenutno završava master studij Engleskog jezika i prevodilačkih studija na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, gdje je završila i prvi stepen studija. Nakon što je godinama volontirala u Asocijaciji XY, počela je raditi kao njihova prevoditeljica na različitim projektima, uključujući i radnu knjigu za roditelje djece sa poteškoćama u učenju. Sandra je vrlo ponosna na tu knjigu s obzirom da je prva te vrste u Bosni i Hercegovini. Snažno je zanimaju životinje, priroda, teatar, književnost i dizajn enterijera.

Medina Malagić
Prevoditeljica

Prevoditeljica i lektorka. Posjeduje dvostruku diplomu iz Političkih znanosti i Njemačkog jezika i književnosti. Također je završila master studije na temu “Ljudska prava i demokratija u Jugoistočnoj Evropi” na Univerzitetima u Sarajevu i Bolonji. Uskoro počinje s magistarskim studijem iz lingvistike na Trinity Collegu u Dublinu. Interesuju je sociolingvistika, lingvistička relativnost i ekolingvistika.

Amir Badnjević
Programer

Aplikacija multimedijalnog arhiva i alati istraživanja.

Harun Kujović
Koordinator

Koordinacija projekta u Udruženju Urban.

Dino Aganović
Grafički dizajner

Promo-materijali i društvene mreže.

Skender Hatibović
Biznis konsultant

Dugogodišnji poduzetnik u oblasti turizma. Biznis konsultant, istraživanje i razvoj tržišta.

Mensur Demir
Arhitekt

Crtanjem se počinje baviti 1996. godine kao dio grafiti scene u Minhenu, nakon čega slijede izložbe i murali. Nakon povratka u Bosnu 1998. godine završava Arhitektonski fakultet, gdje kraće vrijeme radi i kao asistent. Zatim radi devet godina kao arhitekt u Studiju Zec. Piše o arhitekturi za časopis Oris. U posljednje vrijeme učestvovao je u crtačkim performansima, dizajnirao ploče, te radio velike murale u Sarajevu (FUU 2015, FUU 2016). Posljednja predavačka iskustva uključuju Burch Univerzitet i Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (arhitektonski dizajn i vizualne komunikacije). Uživa u otkrivanju novih i starih svjetova u muzici i književnosti, te upoznavanju kreativnih ljudi.

Sabina Tanovic
Arhitektica

Arhitektica, nezavisna istraživačica i ekspertica komemorativne arhitekture. Sabina je doktorirala na Delft Univerzitetu u Holandiji sa disertacijom na temu Memorija u arhitekturi: savremeni memorijalni projekti i njihovi prethodnici. Trenutno je fokusirana na savremenu evropsku memoriju i na konstrukciju arhitektonskih komemorativnih projekata. Interdisciplinarnim pristupom istražuje relacije između psiholoških aspekata gubitka i njegove integracije u proces izgradnje memorijala. Partnerica je u istraživačko-konsultantsko-dizajnerskom projektu ‘Doživljavanje arhitekture’, gdje vodi projekt ‘Dizajniranje memorije’ koji se bavi dizajnom, adaptacijom i remodeliranjem memorijalnih centara.

Belma, Lejla and Ajsela
Psihološka supervizija

Belma Žiga, Lejla Smajić-Hodžić i Ajsela Bučan-Varatanović, psihologinje iz partnerske organizacije Psiholab, vrše potrebnu obuku i nadgledaju rad tima Muzeja ratnog djetinjstva, ali i sve učesnike i učesnice u projektu.